Kamienne Miasto to najstarsza część miasta Zanzibar. Stolicą Zanzibaru jest miasto o tej samej nazwie. Pokaźny zestaw informacji na ten temat możecie znaleźć na stonie UNESCO. Miasto historycznie znajdowało się w różnych rękach. Jeśli zaglądniecie do angielskiej wersji tego hasła na wikipedii zobaczycie jak przechodziło z rąk do rąk.

  Sultanate of Kilwa before 1503
 Portuguese Empire 1503–1698
 Sultanate of Oman 1698–1856
 Sultanate of Zanzibar 1856–1890
 British Empire 1890–1963
 Republic of Zanzibar 1964
 Tanzania 1964–present

Jak widzicie na jego kulturę miały wpływ zarówno imperium Portugalii oraz Brytyejskie. W międzyczasie znajdowało się tak że pod panowaniem sułatanatu Omanu. Historia Zanzibaru i Kamiennego miast w dużej mierze opierała się na kulturze Arabskiej i Islamie. Do dzisiaj jest to religia dominująca w tym regionie i wyparła Chrześcijaństwo przyniesione przez kolonizatorów.

Kamienne Miasto – Historia

Kamienne miast jak już wspomnieliśmy znajdowało się pod wpływem bardzo dużej liczby kultur. Relatwywnie wcześnie pojawiły się tutaj kultury Bantu. Wspominają już na ten temat pisma greckie posiadające szczątkowe informacje na ten temat przekazane przez kupców z krajów arabskich i afrykańskich. W wiekach średnich Zanzibar był jednym z ośrodków handlu w regionie. Jego wyspiarskie położenie oraz głębokie wody sprzyjały pojawianiu się statków o większym tonażu.

Okreś śedniowieczny to spokojny okres rozwoju tego regionu. Znacząca zmiana pojawia się w momencie kiedy w regionie pojawiło się imperium Portugalskie. Przyniosło ono ze sobą Chrześcijaństwo i europejską technologię. Spowodowało też wymianę handlową i wykorzystanie zasobów naturalnych tego regionu.

Nastepnym etapem historycznie było panowanie Kalifatu Omanu. Region uległ stopniowej islamizacji oraz pojawiło się tam prawo koraniczne. Sułtanat posiadał tekże bliskie relacje z Imperium brytyjskim co w dalszej mierze wciągneło państwo w orbite światowego handlu.

Ostatecznie Brytyjczycy zajeli Zanzibar w wyniku działań dyplomatycznych i militarnych. Panowanie trwało do 1964 roku kiedy nastapiła rewolucja Zanibarska. Zwyciężyła wtedy partia soocjalistyczna, która wprowadzała socjalistyczna praktywki rynkowe. Ich wpływ na gospodarkę przyniusł mieszane skutki.

Obecnie kamienna miasto jest jedną z najbardziej obleganych atrakcji turystycznych w regionie.

Szczepienia przed wyjazdem do Zanzibaru

Pamiętajcie, że przed wyjazdem w ten region warto przeprowadzić szereg szczepień w celu bezpiecznej podróży – Szczepienia Zanzibar.

Lista szczepień:

Inne ciekawe artykuły:

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *